Családvezetői fogadalom:Én,………………….
ígérem, hogy a rám bízott cserkészleány családot a legjobb tehetségem szerint vezetem
és mindenkor jó példával járok elől.
Cserkészvezetői fogadalom:

Én,…………………. fogadom,
hogy híven teljesítem kötelességeimet,
melyekkel Istennek/Lelkiismeretmnek, hazámnak és embertársaimnak tartozom.
Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy másokon segítsek.
Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom.
A rám bízott cserkészleányokat ennek szellemében nevelem és mindenkor jó példával járok elől.