A Cserkészlányok történeteUtalásokkal a Magyar Cserkészleány Szövetség munkálkodására

1909

Londonban, a Kristály Palotában nagy felvonulást rendeznek a cserkészek Lord Baden-Powel tiszteletére. Mindenki meglepetésére egy cserkészlány csoport is felvonul a fiúcsapatok után. Bi-Pi felkéri testvérét, Agnest, lépjen a mozgalom élére és szervezze meg. Így indul a cserkészlány munka.

1910

Agnes Baden-Powell elnökn? vezetésével megalakul az angol Cserkészlány Szövetség.

1912

Agnes Baden-Powell kiadja a cserkészlány munkatervet. Az angol leánycserkészeket "guide"-oknak nevezik, de a munkaterv sokban ugyanaz, mint a fiúcserkészeké: csomózás, els?segély, térképészet, f?zés szabadt?zön. Lányok tehát el?ször Angliában cserkészkednek. A mozgalom azonban lassan átlépi Anglia határait. Ami kevés nemzetközi kapcsolat kialakul a világ leánycserkészei között, az az I. világháború kitörésével megszakad.

1919

Olave Baden-Powell (Bi-Pi felesége) elvállalja az angol cserkészlányok vezetését. Megszervezi a Cserkészlányok Nemzetközi Tanácsát (International Council). Az I. világháború után újra megkeresik egymást a világ cserkészlányai. Magyarországon ebben a második id?szakban indul el a mozgalom.

1920

Oxfordban, Angliában megszervezik a Cserkészlányok Nemzetközi Tanácsának els? közgy?lését.

1922

Angliában megtartják a 2. Cserkészlány Találkozót. A magyar cserkészlányok ezen a találkozón már képviseltetik magukat. A Magyar Cserkészlány Intéz? Bizottságot beválasztják a Cserkészlányok Nemzetközi Tanácsába.

1923

MEGALAKUL A MAGYAR CSERKÉSZLÁNY SZÖVETSÉG!

1924

Foxlease-ben, Angliában megrendezik az els? Cserkészlány világtábort a Cserkészlányok Nemzetközi Tanácsának 3. közgy?lése keretében.

1928

Parádon Magyarországon rendezik a Cserkészlányok Nemzeti Tanácsának 5. közgy?lését, 300 résztvev?vel, 26 nemzet képviseletével. Ez volt az els? közgy?lés, amit nem angol nyelvterületen rendeztek. Ekkor alakult meg hivatalosan a Cserkészlány Világszövetség (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), tehát a Magyar Cserkészlány Szövetség alapító tagja a Világszövetségnek. Lindenmeyer Antóniát, a magyar cserkészlányok vezet?jét beválasztják a Világszövetség kilenc tagú elnöki tanácsába.

1930

Olave Baden-Powellt a világ leány f?cserkészévé választják.

1938

Lord Baden-Powell kiadja a Cserkészlány Kézikönyvet (Girl Guiding), amelyben elismeri a mozgalom eredményeit.

1939

A cserkészlány mozgalom egyre jobban er?södik világszerte. A Cserkészlány Világszövetség úgy érzi, hogy elérkezett az ideje egy cserkészlány világtábornak. A 1933-as gödölloi jamboree átható sikerének és a magyar cserkészlányok jó hírnevének köszönhet?, hogy a Pax Ting Világtábor rendezésével Magyarországot bízzák meg. A Pax Ting-on több mint 4000 cserkészlány vett részt. A mai napi a Pax Ting volt a világ cserkészlányainak legnagyobb találkozója.

1948

A kommunista országokban betiltják a Cserkészmozgalmat, így a Magyar Cserkészlány Szövetség sem m?ködhet tovább hivatalosan.

1957

Windsorban, Angliában a 3. Cserkészlány Világtábort Bi-Pi születésének 100-ik évfordulója alkalmával.
Lady Baden-Powell haláláig rendszeresen látogatta a világ minden táján él? cserkészlányokat.

1989

A rendszerváltással újra alakul a Magyar Cserkészlány Szövetség.

1994

Bangkokban a 33. nemzetközi cserkésztalálkozón, el?ször választanak be egy cserkészlány-vezet?t a Világcserkészet Elnökségi Bizottságába, Jocelyn Gondrin francia hölgy személyében.